Tips for a Longer Shelf Life of Salted Egg (Filipino)

Ang pag-aalaga ng itik, isang mahusay na negosyo, ay hindi kumpleto kung hindi sasamahan nang paggawa ng balot at itlog na maalat o itlog na pula. Ang mga pagkaing ito na malasa at masustansiya ay araw-araw na ipinagbibili sa buong kapuluan at iniluluwas sa ibang mga bansa tulad ng Kuwait, Saudi Arabia, Peninsula, Bahrain at sa “the Trust Territory in the Pacific Islands”.

Subalit, isa sa pangunahing problema sa pagnenegosyo ng itlog na pula ay madali itong masira. Karaniwang hanggang apat na linggo lamang ang itinatagal ng mga nito. Hindi sapat na panahon ito lalo na kung iluluwas ang produkto sa ibang bansa. Kaya nagsagawa ang Kagawaran ng Pagsasaka, ROS IV, Sta. Barbara, Pangasinan at ang Institute of Animal Science, University of thye Philippines at Los Baños ng isang sama-samang pag-aaral upang malaman kung paano magagawang mas mapatatagal na hindi agad masisira ang itlog na pula at makapagrekomenda nang pinakabagay na paraan ng pagpoproseso para sa lokal at ibang mga bansang pamilihan.

Ginamit na mga paraan sa paggawa ng pulang itlog

Alinsunod sa pagsubok, ang mga napiling mga itlog na ginamit ay hinugasan munang mabuti ng tubig at sabon bago isinagawa ang sumusunod na apat na mga paraan:

  • Una, paggamit ng solusyon ng asin. Kinapapalooban ito nang pinaghalong 10 kilo ng asin at 20 litro ng tubig. Ang solusyon ay pinakulo, pinalamig at inilipat sa isang timba o sisidlang banga na dito ibinababad ang 150 itlog.
  • Pangalawa, paggamit ng luwad. Kinaugaliang paraan ito na ang karaniwang luwad at asin ay pinaghahalo sa proporsiyong isa sa isa (1:1) o 1,500 gramo ng luwad sa 1,500 gramo ng asin. Pinaghalong mabuti ang mga ito nang sapat na tubig na tama lamang na mabalot o mababad ang 250 itlog.
  • Pangatlo, paggamit nang pinainit na luwad. Kahalintulad ito ng pangalawang paraan, maliban sa ang luwad ay isang oras na iniinit bago ihalo sa asin.
  • Pang-apat, paggamit ng awtokleyb (autoclaved). Ito ay kahalintulad ng pangalawang paraan maliban na ang luwad ay inilagay muna ng may isang oras sa isang sisidlan na hindi napapasok ng hangin bago inihahalo sa asin.

Sa bawat isa ng apat na paraan ng pagpoproseso, ipinipreserba o ibinababad ang mga itlog sa sangkap na ginamit sa mga ito nang pare-parehong 20 araw.

Bago imbakin o itabi ang mga itlog na pula

Pagkatapos maipreserba ang mga itlog ng 20 araw, isa-isang hinugasan ang mga ito at apat na oras na dahan-dahang pinakuluan sa tubig upang makagawa ng mga kalidad na mga pulang itlog pagkatapos inimbak o itinabi ang mga ito sa lugar na ordinaryo o karaniwan ang temperatura.

Knalabasan ng pag-aaral

Napatunayan sa kinalabasan ng pandamdam na pagtaya na ang mga pulang itlog na prinoseso sa apat na paraan ay malaki ang pagkakaiba sa bawat isa batay sa mga ginamit na kritirya na kinapapalooban ng kayarian ng puit ng itlog, alat, lasa at kayarian nang pulang bahagi ng itlog, at pangkalahatang pagtanggap.

Ang mga pulang itlog sa tatlong paraan ng pagpoproseso: ordinaryong luwad, iniinit at iniawtokleyb na luwad ay nasa antas ng mataas na pagtanggap na 2.11, 2.20, at 2.17 na naturingan. Samantala, ang mga pulang itlog na ginamitan ng solusyon ng asin ay malaki ang pagkakaiba sa talong paraan na nagrehistro ng karaniwang pagtanggap na 1.85.

Nalaman rin sa pag-aaral na ang itatagal na panahon ng mga itlog na hindi nasisira sa solusyon ng asin, ordinaryo at iniinit na luwad, at iniawtokleyb na luwad ay apat na linggo, anim na linggo, at walong linggo na naturingan.

Sources: Datuin, J.;B. Ronduen;J.; Tandoc, J. Shelf-life evalution of salted eggs cured by different processing methods. In: Malab, S.C.; S. M. Pblico. eds. Agriculture in the Ilocos (Farm information and technologies, Vol.1). Batac, Ilocos Norte: Mariano Marcos State University. 1999. pp. 115-134.

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *