Production Guide on Growing Lettuce in Greenhouse (Filipino)

loading...

Ang letsugas ay isang uri ng gulay na mayaman sa dietary fiber, protina, carbohydrates, bitamina A at C, iron, magnesium at potassium. Ang mga ito ay nakakatulong na napanatiling malinis ang dugo, pagkakaroon ng aktibong pag-iisip, at malusog na pangangatawan.

Ang mga sumusunod ay gabay sa pagtatanim, pangangalaga, at pag-aani ng letsugas sa loob ng greenhouse:

1. Uri/Klase ng Itatanim

2. Panahon ng Pagtatanim

Ito ay maaaring itanim mula Setyembre hang-gang Disyembre.

3. Uri ng Lupa na Pagtataniman

Ang lupa na angkop na pagtaniman ng letsugas ay lagkitang galas na kung saan ang tubig ay hindi namamahay.

4. Pagpupunla

Upang hindi maaksaya ang buto, magpunla sa seedling tray na may 104 na butas. Maglagay ng soil medium na binubuo ng lupa, abo at patabang buhay (organic fertilizer) sa ratio na 1:1:1. Pagkatapos, maglagay ng soil medium, magtanim ng 2-3 buto bawat butas. Panatilihing basa ang lupa upang gumanda ang sibol ng punla. Patabaan ito ng isang dakot na potassium nitrate na nilusaw sa 10 litrong tubig. Pagkaraan ng 7-10 araw pag-katubo ng buto, maaari na itong ilipat-tanim.

5. Pagtatanim

Ilipat-tanim ang letsugas sa layong 25 sentimetro ang bawat hitera o linya at 25 sentimetro ang pagitan ng bawat halaman.

Maaari din itong “direct-seeded” ngunit ito ay nangangailangan ng mas maraming buto dahil kailangan magbawas kung makapal o depende sa laki ng tataniman. Ang isang greenhouse na may sukat na 100 metro kuwadrado ay mangangailangan ng 5 gramong buto ng letsugas.

5. Pagpapataba ng mga Tanim

Ang dami, klase at panahon ng pagpapataba ay ang mga sumusunod:
7. Pagpuksa ng Mapaminsalang Kulisap

Ang mga kulisap na maaaring maminsala ay ang cutworms o harabas, diamond-back moth at cabbage moth. Mag-bomba nang maaga at gumamit ng contact insecticides gaya ng Ascend o Karate.

Sundin ang rekomendasyon sa etiketa. Kung hindi maampat ang pagdami ng mga mapaminsalang kulisap, magsadya sa Fruits and Vegetables Seed Center o Research Office sa CLSU para sa kaukulang kaalaman sa pagpuksa sa mga ito.

8. Pagsugpo ng Damo

Ang mga tanim ay nangangailangan ng dalawang beses na pagdadamo hanggang sa ito ay anihin. Ang pagbunot sa mga damo ang karani-wang paraan.

9. Pag-aani

Ang letsugas ay maaari nang anihin tatlong linggo hanggang 35 araw pagkalipat-tanim. Kapag lumampas sa naturang araw ang pag-aani, ang lasa ay maaaring mapait.

Pinagkunan ng Teknolohiya:

Research Office, CLSU Fruits and Vegetables Seed Center, CLSU
Science City of Munoz, Nueva Ecija

Nagsaayos at Nagprodyus:

Regional Applied Communication Office
Central Luzon Agriculture Resources Research
and Development Consortium

Extension Office – Research, Extension and Training
Central Luzon State University Science City of Munoz, Nueva Ecija

Loading...

Comments

 1. By Jose A. Honrado, Jr

  Reply

  • By jun

   Reply

 2. By DOMINADOR T. FRIGILLANO

  Reply

 3. By kaye

  Reply

 4. By kaye

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *