Plant-Based Natural Pesticides (Filipino)

Nakapaglinang ang mga mananaliksik ng University of the Philippines Visayas ng mga pormulasyong likido at pulbos para sa likas na mga pamatay-insekto.

Ang mga halamang ginagamit bilang pamatay-insekto ay ang ugat ng tubli, baging ng makabuhay, at lamang-ugat ng ligaw na ube na kilala sa tawag na nami, kayos, kuyot, o kurot.

Nakita sa pagsusuri na lahat ng halaman ay may taglay na pamatay-insekto sa pulbos at likidong pormulasyon. Ang pulbos na pormulasyon ng likas na pamatay-insekto at pamatay-bulate ay napatunayang hindi nagbabago makalipas ang isang taon.

Samantala, ang likidong pormulasyon ng likas na mga pamatay-insekto ay hindi pa nagbabago hanggang apat na buwan subalit mukhang humihina sa ika-anim na buwan. Ang parehong pormulasyon ng likas na mga pamatay-insekto at pamatay-bulate ay hindi lason sa hindi pinag-uukulang mga organismo.

Gayun din, hindi sila nanghihikayat ng pagdami o pagbagong anyo ng peste at hindi rin nagiging sanhi ng depekto sa panganganak, kaya ang paggamit sa mga ito ay ligtas sa tao at ibang mga hayop. (BPG)

source: Seraspe, E. et al Product Development of Ethnobotanicals as Natural Pesticides. Miagao, Iloilo: UPV, 2003

Comments

  1. By DOMINADOR T. FRIGILLANO

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.