Guide to Pineapple Queen Growing (in Filipino), Part 3

Pagpapabulaklak

Ang pagpapabulaklak ng pinya na wala sa panahon ay mahalaga dahil napapataas nito ang porsiyento ng pamumulaklak; sabay-sabay ang pamumulaklak; maaring mamulaklak kung kailan nais ng magsasaka; matipid at mataas ang kita.

Ang pinya ay maaring pabulaklakin mga 10 hanggang 13 buwan makatapos itanim. Iwasan ang pagpapabunga ng maaga lalo na kung pitong buwan pa lamang sapagkat maaring maliliit ang bunga.

Sundin ang mga sumusunod na hakbang:

 1. Maghanda ng ethephon (Ethrel 480), urea, pantakal, timba o timplahang dram at knapsack sprayer.
 2. Sundin ang timplang 5 cc ethephon + 10 litro ng tubig + 200 gramo ng urea.
  • Ethrel (480) – 1 Dram (200 liters) o Knapsack Sprayer (16 liters)
  • Urea – 100 ml/4 kg. o 8 ml / 320 g
 3. Maglagay ng 30 cc sa ubod ng bawat puno o halaman.
 4. Maglagay ng pampabulaklak sa bandang hapon upang mataas ang porsiyento ng pamumulaklak.

Mga Peste ng Pinya Mealybugs – Ito’y isang insektong sumisipsip ng katas ng mga murang dahon at mga dahong nagsisimulang gumulang. Sintomas:

 • Pamumula ng dahon
 • Pagkalanta ng dahon
 • Panunuyo ng malaking bahaging dahong apektado
 • Pagkupas ng berdeng kulay ng dahon
 • Bansot ang halaman

Pagpuksa: Ang mealybugs ay nabubuhay kasama ng mga langgam. Ang langgam ang naglilipat sa mga ito sa mga malulusog na bahagi ng halaman.

 • Paggamit ng “mealybug-free” na pananim.
 • Mag-spray ng 1-1.4 ml./li ng Malathion o Diazinon
 • Puksain ang mga langgam na nagkakalat ng peste sa pamamagitan ng pagbobomba ng Sumicidin sa border area na may 4-6 na tudling.

Butt Rot Sintomas:

 • Pagkabulok ng gawing puno ng halaman
 • Pagkalanta ng buong halaman
 • Biglaang pagkamatay ng halaman.

Pagpuksa/Pag-iwas

 • Iwasan na magkasugat ang halaman upang hindi makapasok ang fungus na nagdudulot ng sakit
 • Maari ding ilubog ang puno ng halaman sa 2.5 gramo bawat litro ng Aliette solusyon habang sariwa pa ang sugat.

Fruit Core Rot – Ang sakit na ito ay dulot ng fungus. Ito ay labis na nagpapababa ng kalidad ng bunga ng pinya. Sintomas:

 • Berde at maliit ang bunga
 • Lubog ang mata ng apektadong bunga na kulay brown. Kapag hiniwa ang apektadong bahagi ay nangingitim, matigas, basa at nabubulok.

Pagpuksa/Pag-iwas

 • Panatilihing tama ang dami ng N,P, at K
 • Mag-bomba ng 1-1.4 m/li ng malathion o kaya 0.1% Diazinon laban sa mealybugs na gumagawa ng butas o sira sa pinya na maaring pasukan ng fungus.
 • Iwasan ang pagtanggal ng ubod ng korona sa panahon ng tag-ulan

Heart Rot – Ang sakit na ito ay dulot ng fungus at karaniwang pinapatay nito ang bagong tanim na halaman. Sintomas:

 • paninilaw o pamumula ng dahon ng halaman sa gitna
 • pagkalanta ng mga gilid (margins) ng dahon
 • ang puno ng dahon ay naninilaw hanggang kumupas maging puti, malambot at basa na kulay kape ang gilid. Madaling matanggal ang ganitong dahon sa puno.
 • may mabahong amoy

Pag-iwas/pagpuksa

 • siguradong maayos ang labasan ng tubig
 • itaas hanggang 25 cm ang taniman kung laganap ang sakit
 • maglagay ng kulob o mulch kung ginawang 25 cm ang taas ng taniman
 • magtanim sa panahon ng tag-araw
 • ilubog ang pananim ng ilang minuto sa 8-10 g/li solusyon ng Difoltan o 2.5 g/li ng Aliette.

Daga Pinsala

 • Kinakain ang prutas , murang dahon at ubod ng halaman.

Pagpuksa/Pag-iwas

 • Paglagay ng pain o lason tulad ng Racumin . Ito ay maaring ihalo sa bigas at ikalat sa taniman. Maari din itong ilagay sa bunot ng niyog o kawayan na may butas.
 • panatilihing malinis ang taniman

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.