Duckweeds, The Alternative Fish Feeds Part 2

Projected annual duckweed production – 15,000 kilos.

Production cost per kilo duckweeds – 75 centavos -per kilo fresh duckweeds
15,000 kilos duckweeds is enough to supply partial feed requirement of 3 hectares fishpond under semi-intensive culture management (5 pes fingerings per square meter).

b) 1,000 square meter fishpond project* using duckweeds as alternative feed

Income Estimate

 • Projected production (80% survival rate): 666.67 kgs @ P75/kg.
 • Gross sales: 50,000
 • Less production expenses: 17,987
 • Net income: 32,013
 • ROE – 178%

Pagpaparami ng Duckweed Sa Palaisdaan

Ang duckweed (Lemna perpusilla) ay isang uri ng maliit at lumulutang na halaman sa tubig tabang. Wala itong sanga, luntian o berde ang dahon at may sukat na 0.1-0.3 sentimetro. Ang kanyang mga ugat ay pino at kulay krema.

Nabubuhay ang duckweed sa mga lugar na hindi dumadaloy ang tubig, Mabilis itong dumami sa tubig na may agricultural at domestic waste. Bumubuo ito ng maliliit at makakapal na pulutong o colonies.

Ang duckweed ay isa sa mga halaman na may mataas na protina (depende sa paraan at kundisyon ng pagpaparami). Ito ay may 2-4% oxalic acid (katumbas na bigat) na siyang dahilan ng pagiging masustanya nito at dagliang pagkatunaw. Dahil dito, angkop itong gamitin bilang dagdag-pakain o feed supplement sa isda, tulad ng tilapia at karpa. Maaari itong ipakain ng sariwa o bilang sangkap ng pakain sa isda.

Sa kasalukuyan, kakaunti pa lamang ang nagpaparami ng duckweed sa Pilipinas kung kaya’t wala pang gaanong teknolohiya na maaaring gamitin. Ayon sa pag-aaral na isinagawa ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 4A, Regional Fisheries Research and Development Center -Freshwater Fisheries Research Station (BFAR 4A-RFRDC-FFRS), Bambang, Los Banos, Laguna, ang paggamit ng tuyong ipot ng manok sa pagpaparami ng duckweed ay nakapagpataas ng produksyon, nutrient composition, at protina mula 11.04%-22.60%, mahigit na 48% na pagtaas ng crude protein (Chavez, et al, 2005).

Gayundin, napag-alaman na ang kombinasyong 30% sariwang duckweed at 70% komersyal na pakain ay mainam para sa pagpapalaki ng GET-EXCEL tilapia (Chavez, et al, 2004).

Pamamaraan sa Pagpaparami

1. Paghahanda ng paiaisdaan

 • a. Patuyuin ang paiaisdaan upang maalis ang mga isda at iba pang mga organismo na maaaring kumain sa duckweed.
 • b. Hugasan/linisin ang paiaisdaan upang maalis ang mga dumi lalo na ang mga nakakalasong kemikal.
 • c. Patuyuin sa a raw upang maalis ang mga nakakalasong gas.
 • d. Alisin ang iba pang dumi at sobrang putik.
 • e. Kung maasim (acidic) ang lupa, maglagay ng apog sa darning 500 kilo bawat ektarya bawat buwan.
 • f. Magpapasok ng tubig mula sa lalim na limang pulgada hanggang tsang talampakan.
 • g. Maglagay ng 4,000 kilong tuyong ipot ng manok bawat ektarya bawat buwan sa pamamagitan ng tea bag method.

2. Pagkalipas ng tatlong araw, maglagay ng dalawang kilong sariwang duckweed sa
paiaisdaan.

3. Anihin ang duckweed makalipas ang pitong araw. Gumamit ng salok sa pag-aani. Ang dami ng aanihin ay ayon sa kinakailangang alagaang isda.

4. Pagkaraan ng isang buwan ulitin ang pamamaraan ng pagpaparami ng duckweed.

 • Sukat: 200 sq. m.
 • Paunang dami ng punla: 2 kilo
 • Pang-araw-araw na produksyon: 17.3 kilo
 • Kabuuang produksyon sa loob ng isang linggo: 121.1 kilo
 • Halaga ng produksyon: P 236.14
 • Halaga ng pagpapatubo ng isang kilong duckweed: P1.95

Pagpapanatili ng Kalidad ng Tubig

 • Temperature: 29.8° – 30.2° C
 • pH: 7.15 – 7.45
 • Dissolved Oxygen (DO), mg/L: 0.62 – 1.83
 • Total Hardness, mg/L: 107.5 – 130.0

For more information, contact:

Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR)
Region 4A (CALABARZON)
2/F ICC Bldg. NIA Compound
EDSA, Diliman, Quezon City
Tel: (02) 926-8714, Fax: (02) 926-8616
Web: region4a.bfar.gov.ph

source: bfar.gov.ph, photo en.wikipedia.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.